Dofinansowanie UE

"STAN-ROL" Stankiewicz Bogusław uzyskał dotację z Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na projekt „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa "STAN-ROL" Stankiewicz Bogusław”.
Przedmiotem projektu jest usprawnienie procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie "STAN-ROL" Stankiewicz Bogusław związanych z przetwarzaniem produktów rolnych w postaci nasion zbóż.
Celem inwestycji jest wzmocnienie konkurencyjności firmy w zakresie przetwarzania produktów rolnych poprzez rozbudowę zakładu (budowa magazynu), uruchomienie nowoczesnej bazy suszarniczo-przechowalniczej do zbóż wraz z systemem zarządzania cyklem produkcyjnym.
Z wyników projektu korzystać będzie właściciel wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani w przetwarzane produktów rolnych w postaci nasion zbóż oraz klienci firmy.
Efektem i rezultatem projektu będzie utworzona baza suszarniczo-przechowalnicza wraz z nowym budynkiem magazynowym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu : 12 118 897,97 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 926 381,29 zł

Dofinansowanie UE Stan-Rol