Bogusław Stankiewicz

JAŚWIŁY 73
19-124 JAŚWIŁY

Sprzedaż detaliczna:
+48 85 716 82 51
Sprzedaż hurtowa:
+48 85 716 83 32
Tel/fax:
+48 85 716 88 96

e-mail: stan-rol@tlen.pl