Nawożenie soi

Soja to roślina coraz częściej spotykana na naszych polach. Warto uwzględnić ją w zmianowaniu, ponieważ zostawia bardzo dobre stanowisko dla kolejnych roślin w płodozmianie. Silny i rozbudowany system korzeniowy soi rozluźnia glebę, a resztki pożniwne wzbogacają ją w...

Zapytanie ofertowe nr KPO/1/2024 na budowę hali magazynowej w Mońkach

Zapraszamy do składania ofert na budowę hali magazynowej w Mońkach. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 kwiecień 2024 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe – Pobierz Formularz ofertowy – Pobierz Wzór...

Nawożenie kukurydzy

Efektywne nawożenie kukurydzy to nawożenie dostosowane do możliwości plonowania roślin i zasobności gleby, wykonane w odpowiednim terminie, właściwą techniką. Kukurydza to roślina wymagająca Kukurydzę można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Najwyższe plony...

Wiosenne nawożenie pszenicy ozimej: Ważny jest azot

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawożenia trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady i stopnia uszkodzeń pozimowych. Zróżnicowana...

Azot na start – Zaplanuj strategię wiosennego nawożenia rzepaku

Azot to ważny składnik plonotwórczy. Powinien być stosowany w taki sposób, aby był dostępny dla roślin w chwili, kiedy będą go potrzebowały. Aby prawidłowo ustalić wysokość całkowi – tej dawki azotu, jej podział, a także termin aplikacji pierwszej dawki azotu,...