Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania
Odporności Inwestycja A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw
produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”,
w zakresie: wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w
zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub
akwakultury., w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe nr KPO/3/2024 na zakup: urządzeń
technologicznych do budowy baterii dziesięciu silosów zbożowych, suszarni zboża z czyszczalnią,
osuszaczem, koszem zasypowym, estakadą; systemu do zarządzania cyklem produkcyjnym.
Na ofertę czekamy do 01 sierpień 2024 r. godz. 10:00.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem
Bogusław Stankiewicz

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe – Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków – Pobierz
Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań – Pobierz

Zapytanie ofertowe KPO/2/2024 (wszystkie załączniki – zip) – Pobierz