Efektywne nawożenie kukurydzy to nawożenie dostosowane do możliwości plonowania roślin i zasobności gleby, wykonane w odpowiednim terminie, właściwą techniką.

Kukurydza to roślina wymagająca

Kukurydzę można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach strukturalnych, zasobnych w składniki pokarmowe, o uregulowanym odczynie. Jest tak, ponieważ warunkiem powodzenia w uprawie kukurydzy jest właśnie odpowiedni dostęp do wody i składników pokarmowych. Choć kukurydza ma małe wymagania wodne (do wytworzenia 1 kg biomasy potrzebuje mniej wody niż inne zboża), to pobiera znaczne ilości wody z hektara, ponieważ wytwarza dużą ilość biomasy.
Szacunkowe dawki fosforu i potasu pod kukurydzę wynoszą 60-80 kg P2O5/ha i 160-180 kg K2O/ha (przy założeniu intensywnej produkcji rolnej, siewu w terminie agrotechnicznym, optymalnych warunków glebowych i pogodowych). Dla kukurydzy uprawianej na ziarno, plonującej na poziomie 9-10 t/ha,przeciętna całkowita dawka azotu wynosi 160-180 kg N/ha. W uprawie kukurydzy na zielonkę, przy plonie 50-60 t/ha, dawka azotu to 140-170 kg N/ha.

Kiedy stosować potas?

Wysokość dawek nawozów mineralnych zależy od wysokości spodziewanego plonu, zasobności gleby oraz dostępności pierwiastków z nawozów naturalnych i organicznych.
Nawozy potasowe najlepiej stosować przedsiewnie, jesienią lub wiosną (na lżejszych stanowiskach częste jest nawożenie wiosenne). Nawóz powinien być wymieszany z glebą, co pozwala na równomierne jego rozłożenie w warstwie siewnej. Przedsiewna aplikacja pozwala uniknąć ograniczeń w dostępności potasu, np. na skutek przesuszenia wierzchniej warstwy gleby.
Do nawożenia przedsiewnego kukurydzy, zarówno plantacji uprawianych z przeznaczeniem na ziarno, jak i na zielonkę, mogą być wykorzystywane nawozy, takie jak Holist agro PK 15-30, Super fos dar 40, Holist agro K (Mg) 55 (+5), które zalecane są do aplikacji jesiennej i wiosennej. Do wiosennej, przedsiewnej aplikacji polecane są nawozy wieloskładnikowe typu Polifoska i Amofoska, zawierające oprócz fosforu i potasu także azot.

Nawożenie kukurydzy - Stan-Rol - Nawozy sztuczne dla rolnictwa

Jak stosować fosfor?

Dobre efekty, pozwalające na oszczędności oraz precyzję aplikacji, daje nawożenie współrzędne. W rzędowym nawożeniu startowym granule nawozu najczęściej umieszcza się równolegle do wysiewu ziarniaków, 5 cm w bok i 5 cm poniżej rzędu siewnego.

Fosfor „lubi” formę amonową azotu (azot amonowy poprawia pobieranie fosforu z nawozów). Forma ta zawarta jest w nawozie Polidap, szczególnie polecanym do nawożenia startowego.
Do nawożenia współrzędnego można także wykorzystać nawozy wieloskładnikowe, jak Polifoska 6, Polifoska 8. Pamiętajmy jednak, że bezpieczna dla młodych roślin kukurydzy łączna dawka N + K nie powinna przekraczać 90-100 kg/ha.

Kiedy podać azot?

Azot w uprawie kukurydzy, niezależnie od przeznaczenia plonu, można stosować w całości przed siewem ziarna (taka aplikacja zyskuje coraz więcej zwolenników). Dawkę azotu można też podzielić na dwie części: 70% dawki zastosować przed siewem, a pozostałe 30% pogłównie, najpóźniej do fazy 4-8 liści kukurydzy.
Do nawożenia przedsiewnego warto wybrać RSM, Pulreę +INu (czyli mocznik z inhibitorem ureazy) czy też nawozy zawierające dodatkowo siarkę, tj.: Pulgran S 40 (+14) i RSMS. Można także wykorzystać Pulgran S 36 (+21), Saletrosan 30 i Saletromag 25 (pamiętając, że nawożenie tymi nawozami wymaga zbilansowania dawki azotu).

Nawożenie kukurydzy - Stan-Rol - Nawozy sztuczne dla rolnictwa

Agnieszka Krawczyk, Monika Tabak