Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawożenia trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady i stopnia uszkodzeń pozimowych.

Zróżnicowana kondycja roślin po zimie

Warunki pogodowe, które panowały jesienią i zimą w poszczególnych regionach Polski, były zróżnicowane. W efekcie plantacje pszenicy ozimej mogą obecnie różnić się kondycją.
Jeśli jesienią rośliny były dobrze rozkrzewione, a w okresie mrozów na plantacji występowała okrywa śnieżna, możemy spodziewać się dobrego przezimowania upraw i niewielkich strat. Natomiast jeśli plantacje zostały wysiane w opóźnionym terminie, np. po zbiorze kukurydzy, są we wczesnej fazie rozwojowej lub znacznie ucierpiały podczas mrozów, ich kondycja może być słaba.

Kiedy stosować azot?

Termin nawożenia azotem zależy od fazy rozwojowej rośliny i może różnić się w latach i w regionach Polski nawet o 3 tygodnie.
Jeśli rośliny mają niewystarczająco rozwinięty system korzeniowy, ich kondycja jest słaba, należy jak najszybciej zastosować azot i zwiększyć poziom nawożenia w pierwszej dawce – celem jest przecież szybka regeneracja roślin. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawet 80 i więcej kg N/ha.

Stan-Rol - Ważny jest azot

Na skutek złego przezimowania lub późnego siewu i słabego rozwoju jesiennego roślin, plantacja może być słaba (obsada 150-200 roślin/m2). W takiej sytuacji pierwsza dawka azotu powinna być wysoka i możliwie wcześnie zastosowana, aby zregenerować rośliny.

Stan-Rol - Ważny jest azot
Optymalny termin siewu, właściwa jesienna agrotechnika i korzystny przebieg pogody to z reguły silna plantacja, o właściwej obsadzie roślin. Pierwsza dawka azotu ma za zadanie podtrzymanie aktualnej obsady i wzmocnienie roślin.

Na plantacjach dobrze rozkrzewionych, niewymagających szybkiej interwencji, koniecznym jest podtrzymanie obsady, wzmocnienie dobrze rozwiniętych roślin. W takich warunkach wystarczy zastosować 30-40 kg N/ha. Jeśli warunki pogodowe oraz obowiązujące prawo pozwala na wysiew nawozów jeszcze w lutym, wówczas na plantacjach dobrze rozwiniętych można nieco opóźnić dawkę startową. Prowadząc prace
w gospodarstwie można na przykład najpierw zastosować azot na plantacjach wymagających szybkiej regeneracji, a dopiero po kilku lub kilkunastu dniach – w zależności od pogody, kondycji roślin – na plantacjach dobrze rozwiniętych.

Jaki nawóz zastosować?

Wszystko zależy od warunków pogodowych, które determinują możliwość wysiewu nawozów azotowych, oraz stanu przezimowania plantacji. Generalnie im bliżej wiosny, czyli wiosennego ruszenia wegetacji, tym więcej azotanów powinno być dostępnych dla roślin. Do wczesnowiosennego nawożenia można wykorzystać Zaksan 33,5, Pulan Macro, Salmag, Saletrzak 27 Standard plus, RSM, czy też nawozy zawierające dodatkowo siarkę, np. Saletrosan 30, Saletromag 25, RSM S.

Agnieszka Krawczyk, Monika Tabak