Zapraszamy do składania ofert na budowę hali magazynowej w Mońkach.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 kwiecień 2024 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe – Pobierz
Formularz ofertowy – Pobierz
Wzór umowy – Pobierz
Kosztorys ofertowy uproszczony – Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu warunków – Pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań – Pobierz
 
Zapytanie ofertowe KPO/1/2024 – Wszystkie załączniki zip – Pobierz