Zapytanie ofertowe nr KPO/2/2024

Zapraszamy do składania ofert na zakup:
– urządzeń technologicznych do budowy baterii dziesięciu silosów zbożowych, suszarni zboża z
czyszczalnią, osuszaczem, koszem zasypowym, estakadą;
– systemu do zarządzania cyklem produkcyjnym.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwiec 2024 r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe – Pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków – Pobierz
Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań – Pobierz

Zapytanie ofertowe KPO/2/2024 (wszystkie załączniki – zip) – Pobierz